Wydział Archeologii
Oxford, Wielka Brytania
Typ projektu: Adaptacja i wnętrza
Klient: Oxford University
Powierzchnia: 1300m2
Faza: Realizacja 2007